Nevrologi i Spesialistsenteret

Per Monstad har arbeidet som nevrolog i Spesialistsenteret siden januar 2006.

Kirsten Seim er ansatt som nevrologisykepleier.

Vi utfører diagnostikk og behandling av de fleste nevrologiske lidelser.

Diagnostikk av nevrologiske sykdommer krever svært ofte røntgenundersøkelser og vi har et godt og tett samarbeide med Røntgensenteret.

Vi har utstyr for undersøkelse av nerveledning (nevrografi) og elektromyografi (EMG) samt enkelte andre nevrofysiologiske tester - VEMP og elektronystagmografi.

Spinalvæskeundersøkelser utføres også.

Nevrologi er et klinisk fag som omfatter sykdommene i det sentrale og perifere nervesystem.

Blant de viktigste lidelsene som omfattes av nevrologifaget finner vi:

Migrene og annen hodepine.

Epilepsi

Parkinsons sykdom

Demens

Hjerneslagsykdommer

Multippel sclerose

Polynevropati

Nerverotskader ved skiveprolaps

Muskeldystrofier

Nevrologiske søvnsykdommer

Perifere nerveskader

Ansiktssmerter-trigeminusnevralgi

Balanseproblemer

-og et utall mer sjeldne lidelser

 

 

 

 Powered by Makeweb