Før timen

Etter at vi har mottatt henvisning fra fastlegen, sendes innkalling i posten. 

Sammen med innkallingen får du et ark med spørsmål om symptomer, tidligere sykdommer, livstil, sykdommer hos nærme slektninger og medisinene du bruker.

Det er fint om du legger litt arbeid i utfyllingen av spørsmålene.

Det er en fordel med litt løse klær og gode sko ved undersøkelsen, mange pasienter blir ergometersykkel belastet.

 Powered by Makeweb