Om undersøkelsene

 

Ultralyd av hjertet (ekkocardiografi)

Undersøkelse liggende på benk, dels på rygg og dels i venstre sideleie. Et ultralydhode føres rundt på brystet og undersøkelsen er helt smertefri.  For god kontakt mellom ultralydhodet og huden kreves avkledd overkropp.  

Kartlegger hjertets struktur og funksjon. En får oversikt over sammentrekningsevne og klaffefunksjon. I tillegg oversikt over deler av hovedpulsåren. Med egen probe kan en også vurdere halspulsåren.

 

Arbeids EKG

Hjerteavledninger (EKG) først i hvile og deretter under ergometersykling med økende belastning. Blodtrykk registreres regelmessig.

Undersøkelsen kan gi svar på om det er tegn til forsnevringer på hjertets kransårer (coronarkar). I tillegg kan den gi informasjon ved hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt, hjerteklaffefeil og blodtrykkssykdom.

 

24 timers EKG (Holter)

Elektroder på overkroppen registrerer hjerterytmen gjennom et helt døgn. Gir mulighet for EKG registrering i forbindelse med hjertebank og besvimelsesanfall i hverdagsituasjonen.

 

24 timers blodtrykk

Blodtrykksmåling hver 1/2 time gjennom et døgn i hverdagsituasjonen. Brukes ved mistanke om situasjonsbetinget høyt blodtrykk, vurdering av behov for medikamentell blodtrykksbehandling, eller kontroll av pågående blodtrykksbehandling.

 

Spirometri

Test av lungefunksjon. Pusten trekkes maksimalt inn, og så blåser en så fort og kraftig en kan gjennom et rør som registrerer lungekapasiteten. Undersøkelsen kan avdekke lungesykdom som årsak til tung pust. Hos røykere kan undersøkelsen vise om lungefunksjonen er påvirket av røykingen.

 

 

 
Navn:  
Telefon:  
Mobil:  
E-Post:  
Angående:  

 Powered by Makeweb