Per Monstad

Jeg har arbeidet som avtalespesialist ved Spesialistsenteret fra januar 2006.

Min tidligere arbeidserfaring finner du her: CV_Per.Monstad.

For meg er møtet med pasienter det sentrale i legearbeidet. Med gode hjelpere i vårt senter har jeg anledning til å bruke mesteparten av arbeidsdagen til det.

 

 Powered by Makeweb