Multippel sclerose (MS)

MS er den viktigste sykdomsårsak til invaliditet blant unge mennesker i Norge.
Forekomsten av MS er høyere i Agder enn noe annet sted i Norge, slik vist av kollega Anita Vatne og medarbeidere.
[Les mer]

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er den vanligste alvorlige bevegelsesforstyrrelse i medisinen. Årsaken er fortsatt ukjent
[Les mer]

Demens er sykdom, og ikke "tidlig aldring"

Demens er en vanlig og med god grunn fryktet sykdom. Mange får frykt for å lide av demens, når hukommelsen for navn og andre lagrede data begynner å svikte.

"Mild kognitiv svikt" kan være starten på en demenslidelse, men er heldigvis oftest en stabil tilstand.

[Les mer]

Polynevropati

Ingen celler i kroppen er så sårbare som våre lengste nerveceller. En cellekjerne med diameter 0,02 mm skal produsere alle de substanser en nervetråd på over en meter (avstanden fra ryggmarg til stortå) trenger for å kunne fungere. Ikke rart at disse cellene kan skades ved et utall av indremedisinske sykdommer.

[Les mer]

Ansiktsmerter - trigeminusnevralgi

Ansiktsmerter kan ha mange årsaker. Migrene og en spesiell sykdom i ansiktsnerven er de to vanligste. Men ofte finner vi ikke årsaken.
[Les mer]

Skiveprolaps i nakken

Skiveprolaps i nakken er svært vanlige, kan være meget smertefulle, men går (nesten) alltid over av seg selv
[Les mer]

Svimmelhet - sjeldent farlig men et vanlig og plagsomt problem

Svimmelhet kan ha svært mange årsaker. Men farlige årsaker er sjeldne.
[Les mer]

SØVNSYKDOMMER - fortsatt et underprioritert helseproblem


[Les mer]

MIGRENE

Migrene er den vanligste type episodiske hodepine, og forekommer hos mer enn 20% av alle kvinner, og nesten 10% av alle menn. Lidelsen er fortsatt underbehandlet.
[Les mer]

 Powered by Makeweb