Hjertesykdommer

Gunvald Eivindson overtok 1. mars praksisen etter dr Bjørn Wik.

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1996.

Spesialistutdannelse ved Sørlandet sykehus i Kristiansand 1998-2002, og ved Haukeland universitetssykehus i Bergen 2002-2005.

Godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 2005.

Overlege ved hjerteseksjonen i Kristiansand fra 2005-2014.

Bred erfaring i utredning og behandling av hjertesykdommer, og spesiell interesse for hjerterytmeforstyrrelser.

 

Vi utreder pasienter med:

Brystsmerter

Tungpust

Hjertebank

Besvimelsestendens

Bilyd

Høyt blodtrykk

Økt risiko for hjerte-/karsykdom

 

Behandling og oppfølging av pasienter med påvist hjerte-/karsykdom i samarbeid med fastlege.

 

Ved behov for ytterligere utredning eller behandling har vi et godt samarbeid med hjerteseksjonene på Sørlandet sykehus i Kristiansand og Arendal, og med Rikshospitalet i Oslo.

 

 


[Les mer]

Mer informasjon kommer...

 Powered by Makeweb