Multippel sclerose (MS)

MS er den viktigste sykdomsårsak til invaliditet blant unge mennesker i Norge.
Forekomsten av MS er høyere i Agder enn noe annet sted i Norge, slik vist av kollega Anita Vatne og medarbeidere.
Det finnes mange svært gode pasientinformasjonssider på nettet.
Jeg anbefaler særlig:
Nasjonalt kompetansesenter for MS, i Bergen:
Og det norske ms-forbundets side:

MR teknikken har drastisk endret både diagnostikk og forståelse av MS sykdommen.
Bildet viser MR tverrsnitt av hjerne med mange betennelsesflekker ("plakk"), i form av lyse områder i hjernens ledningsbaner.Behandlingen ved MS er revolusjonert de siste 20 årene. Medikamenter som regulerer ned betennelsesaktiviteten i hjernen ved sykdommen reduserer risiko for tilbakefall (atakk eller "schub") og bedrer prognosen.
Medisinene virker bedre jo tidligere behandlingen kommer i gang. Tidlig diagnose av multippel sclerose er derfor viktig.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb