Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er den vanligste alvorlige bevegelsesforstyrrelse i medisinen. Årsaken er fortsatt ukjent

Parkinsons sykdom er betegnelsen for en sykdom som medfører skjelving (tremor), stivhet (rigiditet), langsomhet i bevelser (bradykinesi) og gangvansker, forårsaket av mangel på et signalstoff i hjernen, dopamin.

Lidelsen kan ramme mennesker helt ned til 35 - 40 års alder, men er mye mer vanlig hos eldre: 1 av 300 personer mellom 55 og 64 år har sykdommen, mens tallet er 1 av 70 mellom 65 og 74 år, og 1 av 30 mellom 75 og 84 års alder.

Sykdomsårsaken er en gåte: Hvorfor nervecellene i et lite senter i hjernen (kalles substantia nigra) skrumper inn og dør mens resten av hjernen er (stort sett) normal, vet vi ikke.

Nervesenteret (substantia nigra) er ikke stort større enn en peanøtt, og deltar i reguleringen av muskelspenning og aktivitet ved å sende signaler til andre deler av hjernen. Disse signalene bruker et signalstoff som heter dopamin, og behandlingen av sykdommer dreier seg stort sett om å tilføre hjernen dette stoffet eller kjemisk liknende signalstoffer.

Sykdommen finnes i alle verdensdeler og folkeslag, og skyldes bare sjeldent arvelige tilstander.

Behandlingen er først og fremst medikamentell: Enkelte medikamenter kan (trolig) forsinke sykdomsutviklingen,mens andre reduserer stivheten (rigiditeten) og skjelvingen.

Fysioterapi kan hjelpe mot muskelsmertene som i blant følger med tilstanden,


 

(ikke ferdig)

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb