Skiveprolaps i nakken

Skiveprolaps i nakken er svært vanlige, kan være meget smertefulle, men går (nesten) alltid over av seg selv

"Geleputene" mellom rygg og nakkevirvler sprekker ofte slik at skivematerialet - en geleliknende substans som kalles nucleus pulposus - presses ut og kan gi opphav til smerter.
På svensk kalles tilstanden for "diskbråck" - skivebrokk. Det er en god beskrivelse.
Magnettomografi av nakken viser slike skivebrokk svært godt

Dette magnettomografibildet viser et slikt skiveprolaps/skivebrokk, synlig som en svart masse som trykker mot ryggmargen, bak skiven.

Magnettomografi har lært oss at slike skivebrokk er svært vanlige, minst 30% av alle mennesker har eller har hatt slike. Mange skivebrokk er smertefrie, men oftest gir nok brokket opphav til noe nakkesmerter.

Men ikke sjeldent vil skivematerialet trykke på, eller irritere en av nervene som forbinder ryggmargen med arm og hånd. Da får en smerter i arm og hånd, og hyppig også muskellammelser i armen. Tilstanden kan da bli svært smertefull.

Likevel er utsiktene til spontan helbredelse av slike skivebrokk svært gode: De aller fleste pasienter blir smertefrie uten spesiell behandling, i løpet av noen måneder.

Dersom slike nervesmerter ikke går over av seg selv, vurderes kirurgisk behandling av skivebrokket. Slik kirurgi utføres ikke i Kristiansand, pasienten må henvises til Rikshospitalet eller Universitetssykehuset i Stavanger. Nevrokirurgen fjerner skivebrokket, og oftest også resten av skiven, og setter inn en "kunstig skive".

Det er en nevrologisk spesialistoppgave å vurdere om et slikt skivebrokk medfører nerveskade, og om prognosen for spontan bedring er såvidt dårlig at kirurgi kan være aktuelt.

Manipulasjonsbehandling (hos kiropraktor eller manuell terapeut) har ingen plass i behandlingen av skivebrokk, og kan endog medføre risiko. De fleste som behandler med slike teknikker er godt kjent med tilstanden og avstår fra slike risikable tiltak hos pasienter med lidelsen. Den beste "behandlingen" er å vente på spontan helbredelse, med mest mulig normal fysisk aktivitet og eventuelt bruk av smertelindrende medikamenter.

En sjelden gang kan et skivebrokk bli så stort at det gir trykkskade, ikke bare av nerver ut til armen, men også på selve ryggmargen. Da får pasienten symptomer også fra beina, med stivhet, svekket gange eller annet. I slike tilfeller skal utredning og kirurgisk behandling skje uten ventetid.


 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb