Svimmelhet - sjeldent farlig men et vanlig og plagsomt problem

Svimmelhet kan ha svært mange årsaker. Men farlige årsaker er sjeldne.

De vanligste årsakene til anfallsvis eller episodisk svimmelhet er "krystallsyke", og "svimmelhetsmigrene". Noe mindre vanlig er Menieres sykdom i det indre øret, og andre lidelser i det indre øret.

Akutt svimmelhet som varer ved, om enn med gradvis bedring, over flere dager, skyldes oftest vestibularisnevritt, "virusbetennelse på balansenerven", men kan også forårsakes av blodpropp eller blødning i hjernen, multippel sclerose eller andre sykdommer i sentralnervesystemet.

Kronisk eller langvarig svimmelhet kan ha mange forskjellige årsaker og bør ofte utredes av nevrolog.

En kortfattet oversikt over svimmelhetslidelser, fra Norsk Nevrologisk Forening, finner du her.

 

Svimmelhet er (kort fortalt) hjernens reaksjon på motstridende signaler fra syn, balanse-sensorene våre i det indre øret, og signaler fra ledd i nakke og beina. Ved en sykdom eller skade i noen av disse sanseorganene eller deres sentraler i hjernen vil ikke lenger sanseinntrykkene passe overens, og følelsen av svimmelhet blir resultatet. Hjernens evne til å trene opp balansen og "rekalibrere" seg selv er imidlertid imponerende, og treningsprogrammet her er svært nyttig ved nesten alle former for kronisk svimmelhet.

 

"Krystallsyke" (korte anfall - sekunder - med svimmelhet ved hode og stillingsendringer)finnes mye omtalt på nettet, med lærde utredninger om årsak og behandlingsteknikker. Mange fagfolk med ulik bakgrunn presenterer seg selv med særlig kompetanse på denne lidelsen. Tilstanden skyldes avrevne små partikler i balanseorganet i det indre øret:

Men denne vanlige tilstanden kan som regel behandles enkelt av pasienten selv: Se her for hjemmeøvelser ved BPPV (krystallsyke). Slike øvelser fjerner svimmelheten og helbreder krystallsyke hos minst 85% i løpet av en uke.

Det finnes dog varianter av krystallsyke som er vanskelige å diagnostisere og behandle. Vi anvender ofte spesialutstyr for diagnostikk i slike tilfeller, videonystagmografi.

Tilstanden var tidligere sterkt underkjent. Mitt inntrykk er at diagnosen i dag stilles for ofte, særlig av paramedisinsk helsepersonell: Stillingssvimmelhet som vedvarer tross behandlingsøvelser (klikk på lenken ovenfor) skyldes sjeldent "krystallsyke". 

Det finnes dog tilfeller hvor svimmelhet skyldes krystallsyke tross manglende objektive funn: "Subjektiv BPPV"  Og sjeldne tilfeller av hardnakket stillingssvimmelhet: Horisontal kanal BPPV.

Dersom behandlingen ikke virker bør du søke din fastlege. Fastlegen vil gjøre seg opp en mening om årsaken til svimmelheten er nevrologisk eller skyldes sykdom i det indre øret slik at ØNH-spesialist bør konsulteres.

 

Migrene er en svært hyppig årsak til svimmelhet. Også pasienter med lite plagsom migrenehodepine kan i blant ha forstyrrelser i balanseorganene. Slik "svimmelhetsmigrene" kan opptre samtidig med migrenehodepine eller uavhengig av denne. Her er medikamentell behandling ofte effektiv. Enkelte medikamenter brukt mot høyt blodtrykk og enkelte epilepsimedisiner reduserer svimmelhetsmigrene betydelig.

Flere studier, også fra SSK har vist unormale reaksjoner fra balanseapparatet hos pasienter med migrene, og i særlig grad hos pasienter med "svimmelhetsmigrene".

  

 

Her er noen artikler om svimmelhet, fra min hånd. Ikke noe å lese, unntatt for ekstremt spesielt interesserte. Krystallsyke - symptomer under søvn. En sjelden variant av virusbetennelse på balansenerven.

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb