Spinalpunksjon

Spinalpunksjon "ryggmargsvæskeprøve" har ufortjent dårlig rykte som en svært smertefull undersøkelse

Spinalvæskeundersøkelse er en meget viktig test ved mistanke om multippel sclerose (MS), borreliainfeksjoner i nervesystemet og ved enkelte andre sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem.

Testen utføres med pasienten liggende på siden. En svært tynn nål føres inn mellom ryggtakkene i korsryggen og inn i ryggmargskanalen. Det tappes ut 3-6 ml væske, som undersøkes med forskjellige teknikker for betennelsesforandringer, bakterier, proteiner etc. I tillegg måler vi oftest trykket i ryggmargskanalen: Trykket vil være det samme i hjernen og slik kan vi diagnostisere hodepine forårsaket av for høyt trykk i hjernen ("Benign Intrakraniell Hypertensjon") eller for lavt trykk ("Spontan intrakraniell hypotensjon").

Testen er ufarlig. Men Marevan må seponeres noen dager før undersøkelsen, for å unngå blødning.

I blant opptrer hodepine etter undersøkelsen. Denne forsvinner etter noen dager men kan være svært plagsom. Behandling for slik "spinalpunksjonshodepine" er sengeleie: Det nytter ikke å presse seg! En sjelden gang kan det være fornuftig å gjøre et nytt innstikk i ryggen, en "blodlapp" hvor en injiserer noen kubikkcm frisktappet blod inn på stedet hvor spinalpunksjonen fant sted. Da forsvinner oftest hodepinen umiddelbart.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb