ElektroNevroGrafi (ENG) og Elektromyografi

Disse to undersøkelsene er viktige, og ofte avgjørende, for å diagnostisere sykdommer i det perifere nervesystem

Elektronevrografi en en undersøkelse hvor korte strømstøt (1/10000 sekund) brukes til å stimulere nerver, gjennom huden. Responsen, målt et annet sted langs nervens forløp eller over en muskel denne nerven styrer, vil være unormal ved skade eller sykdom i nerven.

Ved Elektromyografi undersøkes de elektriske utladninger i muskelscellene, ved hjelp av en nåleelektrode i muskelen. Ved mange muskelsykdommer, og ved nerveskade til muskelen, vil en finne unormale resultater her.

Begge undersøkelsene kan være noe smertefulle, men er helt ufarlige.

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb