Ansiktsmerter - trigeminusnevralgi

Ansiktsmerter kan ha mange årsaker. Migrene og en spesiell sykdom i ansiktsnerven er de to vanligste. Men ofte finner vi ikke årsaken.

Trigeminusnevralgi er en tilstand hvor ansiktsnerven (trigeminusnerven) blir overfølsom for stimuli og sender ekstremt sterke smertesignaler til hjernen. Franskmennene kaller den for "tic doloreaux" - smertehogg, og det er en god beskrivelse. Smertene er lokalisert til den ene side av ansiktet og er oftest verst i over og underkjeven. Mange pasienter har først vært hos tannlegen, ettersom de hoggende smertene likner på det man kan ha ved tannsykdom.

Hos unge pasienter kan trigeminusnevralgi skyldes multippel sclerose, men tilstanden er vanligst hos personer over 50 år og da er årsaken oftest ukjent.

Sykdommen er gjerne kronisk, men med lange, nesten smertefrie perioder vekslende med perioder med sterke smerter.

Behandlingen er epilepsimedisiner, enkelte av disse, særlig karbamazepin (Tegretol) demper aktiviteten i nerven slik at smertene forsvinner (nesten). Mange har imidlertid behov for nevrokirurgisk behandling.

Nevrokirurgisk behandling består enten av å gjøre en lett blokkade av ansiktsnerven med en sonde som settes inn i nerven (radiofrekvens ablasjon) eller en åpen hjerneoperasjon hvor ansiktsnerven blottstilles og eventuelle blodårer eller annet som kan trykke på nerven polstres. Inngrepet har god effekt selv når man ikke finner årsaken til smerten!

For spesielt interesserte: En fagartikkel av undertegnede med et kritisk blikk på årsaksteoriene for sykdommen.

Anbefaler imidlertid heller den amerikanske pasientforeningens hjemmeside: Klikk her

[Tilbake]

 Powered by Makeweb