MIGRENE

Migrene er den vanligste type episodiske hodepine, og forekommer hos mer enn 20% av alle kvinner, og nesten 10% av alle menn. Lidelsen er fortsatt underbehandlet.

Migrene er den overlegent vanligste årsak til sterk eller middels sterk episodisk hodepine, og er oftest lett å diagnostisere.

Migreneanfall varer gjerne fra 4 timer opp til tre døgn ubehandlet, hodepinen er oftest pulserende og hos de fleste ledsaget av kvalme. Smerten har sammenheng med ømhet, utvidelse og gjerne også milde betennelsesforandringer i hodets blodårer under anfall.


 Årsaken er ukjent men tilstanden er ofte arvelig.

Fastlegen er den egentlige ekspert på migrene, med erfaring i både diagnostikk og moderne behandling. I blant henviser fastlege migrenepasienten til nevrolog: Grunnet skuffende dårlig effekt av behandlingen, usikkerhet om hvorvidt hodepinen kan ha annen årsak eller klassifikasjon, eller annet. Enkelte migrenepasienter opplever forstyrrelser av sin hjernefunksjon - syn, balanse eller annet, i tilslutning til anfallene. Slike symptomer er ufarlige men ofte svært plagsomme - kanskje særlig dersom en får svimmelhet i forbindelse med anfallene.

Migreneanfall kan behandles med såkalte triptaner, medikamenter som "tilbakestiller" blodårene til normal tilstand. Medikamentene virker best hvis de tas like etter at anfallet har startet. Men også reseptfrie smertestillende midler virker ofte rimelig bra ved migrene:

Diklofenak 50-75 mg, Ibuprofen (Ibux) 600-800 mg eller paracetamol 1000mg.

En god og kortfattet informasjonsbrosjyre om migrene finner du her: Migrene

Mange hardt plagede migrenepasienter vil ha nytte av kontakt med Norsk Migreneforbund.

Ved svært hyppige migreneanfall kan forebyggende medisin være et godt valg. De mest brukte forebyggende medikamentene er to blodtrykksmedisiner (handelsnavn Inderal og Atacand) og to epilepsimedisiner (handelsnavn Orfiril og Topimax). Fastlege vil ofte rekvirere en vurdering hos nevrolog før igangstart med epilepsimedisiner.

Pasienter med hissig, sterk migrene kan komme i situasjoner/livsperioder hvor behovet for smertelindrende medisin, nødvendig for å klare daglige oppgaver, blir så høyt at de smertestillende midler i seg selv forverrer hodepinen og endrer denne til en kronisk daglig hodepine. Slik "kronisk migrene" kan det være vanskelig å komme ut av, og behandlingen består ofte av både livstilsendringer og forebyggende medikamenter.

Da kan det være fornuftig med en time hos nevrolog for å drøfte behandlingsalternativer.

En mye omtalt behandling ved hardnakket, kronisk migrene er botox injeksjoner. Behandlingen kan virke bra hos enkelte, men effekten er oftest forbiående,må gjentas hver 3 måned og er smertefull. Kun hos pasienter som ikke får hjelp av forebyggende medikamenter er Botox velegnet.

Selv om migrene er den hyppigste årsak til episodisk hodepine er den ikke den eneste:

Særlig er det viktig å kjenne til klasehodepine, en ikke helt uvanlig hodepineform, spesielt hos menn.

 

Publikasjoner - bare for svært spesielt interesserte

[Tilbake]

 Powered by Makeweb